woensdag, februari 16

Geschiedenis die zich herhaalt

Staatssecretaris Van Geel van milieu wil dat de kerncentrale Borssele openblijft, ook na 2013. De gedwongen sluiting ervan zou erg veel geld kosten. Geld dat beter anders kan worden ingezet.
Jezus, deze man moet van het milieu zijn !

De CDA-staatssecretaris vindt dat kernenergie een volwaardige plaats verdient in het debat over de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening. Ook de komst, op den duur, van nieuwe kerncentrales sluit hij niet uit. ,,Ik wil geen ideologische blokkades opwerpen. Wel zal ik vanuit mijn positie scherpe randvoorwaarden stellen.''
Jezus, die discussie is toch al gevoerd ?

Van Geel reageert met zijn uitspraken op de aanwakkerende discussie over kernenergie in Nederland. Zijn CDA-collega, minister Bot van buitenlandse zaken, zei een dag eerder al dat wat hem betreft de mogelijkheid van 'schone kernenergie' wordt opengehouden.
Jezus, wat heeft hij er nou verstand van ?

Afgelopen weekeinde vestigde oud-milieuminister Winsemius de aandacht op kernenergie toen hij vooruitblikte op het van kracht worden van de Kyoto-afspraken vandaag. Het grote voordeel van kernenergie -en daarmee de reden van de hernieuwde belangstelling- is dat bij de productie ervan geen broeikasgassen vrijkomen.
Nou, dat is dat het enige voordeeltje dat ik zie, voor de rest gaat onze wereld weer wat sneller naar de knoopen.

Van Geel zit al langer in zijn maag met de afspraak in het regeerakkoord, dat Borssele in 2013 gesloten wordt. Omdat de staat weinig middelen in handen heeft om Borssele tot sluiten te dwingen, resteert uitkopen. ,,Dat kost honderden miljoenen. Begrijp me goed, als de coalitiefracties het willen, houd ik me aan het regeerakkoord en gaat Borssele dicht. Ik denk alleen dat we dat geld beter in kunnen zetten voor het ontwikkelen van duurzame energie.''
In de Tweede Kamer is het de kleinste coalitiepartij D66 die vasthoudt aan sluiting van Borssele. ,,Ik zie nog altijd geen serieuze inzet op duurzame energie'', aldus het kamerlid Van der Ham. ,,Kernenergie is niet de vorm van energie die we willen.'' De CDA-fractie is wel te porren voor de discussie, al is die in eigen gelederen nog niet uitgekristalliseerd. De VVD-fractie is uitgesproken voorstander van een hernieuwde discussie over kernenergie. Borssele moet volgens de fractie openblijven, ook om de kennis van kernenergie het land niet te laten uitstromen.
Nou, beste CDA en VVD stemmers, jullie worden allemaal hartelijk bedankt voor het dichterbij brengen van ons einde.

Verbijsterd.
Valt allemaal wel mee hoor, die kernwapenwedloop.
Actie !

Eens -- oneens ?