vrijdag, maart 31

Let je op Frank? Zo doen ze het bij het Zweedse leger. Non-stop actie en lekker knallen in de uitgestrekte bossen in de sneeuw. Dat is weer eens wat anders dan door het zand te lopen raggen in de zandverstuiving bij Tilburg.
Jan Von Holeben.
Leuke chopper site. Billy is de baas.
Ik dacht eerst van leuk, dit wordt het nieuwe filmpje om mee te starten maar ik weet het nog niet.
Kijk een goed, zo leven duizenden mensen in een ander werelddeel. Zoeken in de shit van een ander of er iets bijzit om van te kunnen leven. Denk eraan.
Ocean Dome has its own flame-spitting volcano, crushed white marble sand, and it also boasts the world's largest retractable roof, providing a permanently blue sky. Temperature, wind and humidity are closely controlled to provide an ultra-safe sea-side experience.

Every hour, the volcano erupts and the hi-tech wave machines start up, starting a few minutes of sanitised surfing. Entrance costs US$50, which seems especially expensive given that there is a free, natural beach only 300 metres away.

Imagine a beach where the sky is always blue, it's never too hot or cold, the water isn't filled with salt and pollution, and the surf is always perfect. Welcome to Ocean Dome, the world's only indoor beach.

The US Army has relaxed its policy on tattoos in a bid to boost the number of new recruits to its ranks.
Soldiers can now have tattoos on their hands and back of the neck as long as they are not "extremist, indecent, sexist or racist," army officials say.
Are you curious about what strange habits other people have when going to the bathroom ? Fill out our survey and find out. Your answers are completely anonymous. After you complate the survey, you will see our survey results.
Welcome to OLGA, the On-Line Guitar Archive. OLGA is a library of files that show you how to play songs on guitar. The files come from other internet guitar enthusiasts like yourself, who took the time to write down chords or tablature and send them in. Since they come from amateur contributors, the files vary greatly in quality, but they should all give you somewhere to start in trying to play your favorite tunes.

Alle tabs die je je maar wensen kan.

donderdag, maart 30

Dit is wel leuk gedaan. Een hele ontdekkingrijn langs het hele trace van de ijzeren rijn. 'De IJzeren Rijn' is de naam voor de spoorlijn die Antwerpen via Weert en Roermond met het Roergebied verbindt. De spoorlijn uit 1879 is sinds 1990 niet meer voor doorgaand verkeer in gebruik. De trajecten Antwerpen (B)-Roermond en Dalheim (Dld)- Roergebied worden nog steeds voor personen- en/of goederenvervoer gebruikt, het baanvak Roermond-Dalheim is sinds 7 mei 1994 niet meer bereden. Het is vooral het laatstgenoemde baanvak dat reactivering van de IJzeren Rijn in de weg staat, want de spoorlijn loopt daar door het Nationaal Park de Meinweg, wat een belangrijk stiltegebied is. Daarnaast vrezen de aanwonenden van de spoorlijn grote geluidsoverlast wanneer de doorgaande goederentreinen weer langs hun huizen denderen. Tijd voor een verkenningstocht over het meest omstreden stuk van de IJzeren Rijn, waarvan de toekomst nog onduidelijk is.
De Belgische staatssecretaris Bruno Tuybens van Overheidsbedrijven heeft er schoon genoeg van. Al tien jaar heeft de Belgische overheid plannen met de IJzeren Rijn, de ongebruikte spoorlijn door midden-Limburg. Maar Nederland blijft tegenwerken, zelfs nu er een uitspraak van het Hof van Arbitrage in Den Haag ligt. Voor Tuybens (44, SP) is de maat vol. De Nederlandse minister van Verkeer, Peijs, past �vertragingstactieken� toe, schendt haar eigen afspraken en houdt zich niet aan de arbitrage-uitspraak. �Ik onthoud me van waardeoordelen daarover, die laat ik liever aan anderen over. Maar er moet een einde aan komen. Er is al bijzonder veel tijd verloren.� Tuybens wil de IJzeren Rijn zo snel mogelijk tijdelijk in gebruik nemen. �Natuurlijk is daar terechte bezorgdheid, vooral in Roermond. Maar in 2000 hebben we afspraken gemaakt over het tijdelijke gebruik. Het zou om maximaal vijftien treinen per dag gaan, rijdend met een beperkte snelheid. Ook mocht er geen blijvende milieuschade optreden. Aan deze voorwaarden is voldaan, experts hebben alles uitgerekend. Er kan geen onduidelijkheid meer over bestaan.� De staatssecretaris maakt een snelle rekensom. �Tien treinen per werkdag kunnen jaarlijks 117 duizend containers vervoeren. Als je die allemaal over de weg wilt vervoeren, ben je 233 duizend vrachtwagenritten kwijt. Dat zijn ongeveer duizend vrachtwagenritten per werkdag.� Nederland heeft er ook belang bij dat al die goederen niet over de weg worden vervoerd, stelt hij. �Ik zeg wel eens bij wijze van boutade: �We kunnen al die vrachtwagens ook door de binnenstad van Roermond laten rijden�.� Dat zal niet gebeuren, haast hij zich erbij te zeggen. Maar Tuybens standpunt is duidelijk: Nederland heeft ook voordeel bij de IJzeren Rijn. �De doorstroming op de weg verbetert, de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast vermindert. Dat zijn allemaal berekenbare voordelen�, zegt hij. Belgi� mag de waarde hiervan aftrekken van de eigen bijdrage, stelt Tuybens. Hij leest ter illustratie een passage uit de arbitrage-uitspraak voor. �Maar wat zegt Nederland nu? We gaan deze voordelen met onze eigen kosten verrekenen. Maar dat is in strijd met de arbitrage-uitspraak. Dit is duidelijk meer dan een afleidingsmanoeuvre.� Peijs� opstelling is helder. Over het tijdelijke gebruik van de IJzeren Rijn wenst ze niet te praten, want daar heeft het Hof van Arbitrage zich niet over uitgelaten. En het definitief opknappen van de spoorlijn ziet ze ook niet zitten. �Ik hoef geen spoorlijn. Zij willen een spoorlijn�, zei ze begin juni vorig jaar in de Tweede Kamer. Op verzoek van de Kamer stelde ze een �Sint Juttemis-plan� op: ze wacht zo veel mogelijk af en wil pas onderhandelen als de Belgische regering geld heeft gereserveerd in de begroting voor het opknappen van de IJzeren Rijn. Tuybens vindt dat een flauwe eis. �Het is niet redelijk om van ons te vragen nu al geld te reserveren dat we pas in 2011 nodig zullen hebben. Mevrouw Peijs kan er echter van uitgaan dat we tegen die tijd voldoende geld beschikbaar hebben. Dat is haar trouwens bevestigd in een brief van de Belgische regering.� De financi�le voorwaarde stoort hem nog het minst. Bozer is hij over andere tegenwerkingen van Peijs. Zo vindt Tuybens het vervelend dat de minister eindeloos treuzelt met het instellen van een commissie van financi�le experts. �Mevrouw Peijs beloofde mij in december vorig jaar dat ze op zeer korte termijn die commissie zou instellen. Dat is nog steeds niet gebeurd, ondanks herhaaldelijk aandringen van onze zijde.� Peijs houding verbaast hem des te meer omdat premier Balkenende onlangs in Brugge alle medewerking beloofde. �Hij beloofde dat er geen sprake zou zijn van vertragingstactieken en dat hij zich neerlegt bij de arbitrage-uitspraak. Ik zie dan ook een discrepantie tussen de woorden van Peijs en die van de premier. Dat kan niet. �Bovendien koppelt Peijs dossiers aan elkaar, hoewel ze mij in december aangaf dit niet te willen doen.� Haar ambtenaren zouden hebben geklaagd dat de gezamenlijke bestelling van HSL-treinstellen onvoldoende opschoot. Ze zouden daarom geen haast maken met de ingebruikname van de IJzeren Rijn. Tuybens: �Zoiets is moeilijk aanvaardbaar. Dat is bestuurlijk niet netjes.�

woensdag, maart 29

Hi all,,, Here is my last little project. It is about one of my faouvorite robots: Optimus Prime from the Transformers Gen 1. I have tried to make this robot as I think he would be in the real world. I mean, a true truck. As a true truck he is no clear and his parts as truck are the same that his parts like robot. I like to see it as an old used truck. I would like to thanks Daniel Martinez lara (http:\\www.pepeland.com ) his help with the setup and the animation. He is really good at these points and his advices had helped me a lot I have linked too a great videotuto about how to transform a biped char into a bones skeleton. I think it is great. I also would like to thank everybody who has seen the job and contributed to make it better. I have linked an animation of the robot in a tipical US street. The city in Matrix Reloaded inspired me to do it this way. There is two files. The big one is in 1024*720 and the small is 720*576. I think it is much better to see the big one. I have linked too some high size renders and some differetns view of both the robot and the truck. I am working in another animation inside an highway with more cars running. I will post it as soon as it is finished. I hope you like it and, as ussual, C&C are welcome
Een jaar lang, 15 seconden per dag, geen script, geen acteurs en geen budget? Knap werk! Coming April 2006. Ja, dan krijg je dit. Het laden duurt even, de link is naar de film rechtstreeks.
Wat doe je voor werk Jim? 'ik vervang kapotte lampjes enzo' Goh. Boeiend. Betaalt dat een beetje? 'Nou, zo'n 600 dollar per dag' Klinkt als een matsbaantje Jim... Niet te filmen, echt hoog !!!
Misschien wel de grootste lul van Nederland. Krijgt ie eindelijk eens de deksel op zijn neus. Wat een gebakken lucht ! Vuilnisbakkenman, mag deze zak ook nog mee ?????? Zoetere - De Lijst Hilbrand Nawijn heeft zich verbaasd over de voortgang van de College-besprekingen. �Ik begrijp niet dat formateur Rob Janssen (PvdA) zaken vroegtijdig naar de media buiten brengt, zonder mij als deelnemer aan de besprekingen, van de laatste ontwikkelingen op de hoogte te stellen. Ik moet van de media horen dat er allerlei mededelingen over de College-vorming worden gedaan, terwijl ik nergens iets van afweet. Dit is onfatsoenlijk en onbetrouwbaar�, aldus Hilbrand Nawijn.
�Het lijkt er op dat er een College komt, bestaande uit PvdA, D66, VVD en CDA. Dit is het College van de grote verliezers, want D66, VVD en CDA hebben verloren bij de afgelopen verkiezingen�, aldus Nawijn. �Het getuigt van amateurisme dat een gesprekspartner niet van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wordt gesteld, alvorens er een persconferentie wordt gegeven. VVD en D66 zijn enkel uit op wethoudersposten en hebben zich laten chanteren door de PvdA�.
Nawijn: �Bovendien betekent dit College een voortzetting van het bestaande beleid waarover de kiezers bij de laatste verkiezingen massaal hun afkeuring hebben laten blijken. De Lijst Hilbrand Nawijn zal, zowel binnen als buiten het gemeentehuis, keiharde oppositie gaan voeren. We trekken ons onmiddellijk terug uit de gemeentelijke schrijf- en werkgroepen. In de gemeenteraad zal de Lijst Hilbrand Nawijn met eigen voorstellen komen die recht doen aan de verkiezingsuitslag�. Nee, sorry waar ik mee begin klopt niet. Het is echt de grootste.
Dit is een soort puzzel. Wie weet hoe het opgelost moet worden mag het zeggen. Veel te moeilijk voor mij.

dinsdag, maart 28

Uit een fabriek van L'Or�al in Frankrijk hebben dieven meer dan tienduizend potten RevitaLift gezichtscr�me gestolen . De politie heeft de zaak in onderzoek. Hoezo onderzoek? Zijn er meerdere verdachten dan ?
Mijn vrouw wist het maar, de beste gitarist van de wereld is een Nederlander. Shit, druk ik op het hello knopje is net Alex in beeld. Oke, die is ook leuk.
Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar dit lijkt mij een soortige combinatie van Sonic en Mario? Vermaeck je er maar mee, want ik ben even errrg druk.
I�m trying out hosting the Flash videos myself instead of using Google Video or Youtube this time, so hopefully you can play these videos without any lag. Please leave some feedback on the streaming speed if possible. Videos are after the jump. There are 3 videos. Enjoy!

maandag, maart 27

Bieslog:
Als er wordt aangebeld, blijft meneer Foppe's eerste spontane aandrift: de badkamer inschieten, in de douchebak gaan staan en het gordijn om zich heen dichttrekken. Wordt er 's avonds tussen zes en zeven gebeld, dan is het moeilijk uitvoering te geven aan die neiging tot verstoppen. Het geluid van de tv en het licht onder de deur door zouden meneer Foppe's aanwezigheid verraden.Bovendien weet meneer Foppe met tachtig procent zekerheid te voorspellen wie er op dat uur van de dag voor de deur staat: een collectant.Er bellen de laatste tijd veel collectanten aan - is dit het collecteseizoen? Toch is de paniek die meneer Foppe bevangt niet minder dan na het aanbellen van een vreemdeling. Tot voor kort liet hij zich verrassen, stond hij ineens oog in oog met een hem niet geheel onbekende - waarschijnlijk een buurman of buurvrouw van de galerij - die hem een grote plastic bus voor de neus hield en prevelde: 'Goedenavond meneer Foppe, hebt u misschien een kleinigheidje over voor de Stuwazie...?' Of voor de Mierslichting. Of voor de Vartewaakmiekte. Of voor de Ankerbesnijding. Meneer Foppe is op slag zo in paniek dat hij geen jota verstaat van het collectedoel. 'Eh... momentje...', weet hij eruit te persen. Waarna hij de voordeur op een kiertje na dichtdoet en als een wildeman in de zakken van zijn overjas aan de kapstok naar kleingeld gaat zoeken. Tevergeefs, dus stort hij zich in de huiskamer op het buffet, trekt de laden zo woest open dat ze bijna ondersteboven op de grond dreigen te kletteren, maar vindt dan godzijdank in de binnenzak van zijn andere colbert in de slaapkamer een briefje van tien, dat hij in looppas naar de voordeur brengt en opgerold in de bus laat glijden, waarna de collectant met een 'Namens de Wiewazo, hartelijk dank!' snel verder loopt. Meneer Foppe heeft een extra kopje koffie nodig om te herstellen van het bezoek van een collectant. Een licht tevreden gevoel blijft over. Zo! Hij heeft toch maar mooi zijn bijdrage geleverd aan wat voor goed doel dan ook. Vanmiddag heeft meneer Foppe een tot nog grotere tevredenheid stemmende maatregel genomen: op het tafeltje in het halletje naast de voordeur liggen, naast zijn wanten - die bijna weer naar hun zomerverblijf in de gangkast kunnen verhuizen - vijf bankbiljetten van tien euro klaar, die hij bij de bank uit de automaat is gaan trekken. 'Laat ze maar komen! Mij kunnen de collectanten niks meer maken', denkt meneer Foppe, 'het is misschien veel, tien euro per bus, maar zo voorkom je geklets over 'die gierige meneer van nummer acht'.'
De nieuwe CD van David Gilmoure. Hier luisteren. Is leuk en mooi.
Dit is aol listening party. De hele dag draaien ze de laatste leuke cd's. Zo weet je wat je kunt downl.... uhhhh kopen.
Mij mogen ze helemaal lek schieten, level 11 is mijn Waterloo. Ik heb het van Engels geleend maar het is zo verslavend.
3 lekkertjes op een rij. LZ DP en AD. Ik heb sinds vandaag een nieuwe baan. Beste collega's, lieve baas, letten jullie even niet op mij, ik slinger even m'n jukebox aan, m'n haren los en m'n 5.1 helemaal open. Mag ik wat eerder naar huis? Kan ik even op mijn gemak gaan uitpluizen wat er allemaal voorbij komt tijdens het intro van Smoke On The Water.
All my years in studying Urban Planning helped me grow a greater appreciation for the dense downtown skyline of the big city. The downtown core of big cities across the Americas, Europe and Asia are the cultural pulse and economic engines of urban regions where millions of people live. All urban "life" begins and ends, each day and night under the watch of the city's tallest skyscrapers and most grand architectural structures. So kick back and appreciate the view that they have to offer...

zondag, maart 26

Marcel Röring.
Dilemma Over twee dagen ga ik met een Engelse vriendin naar Ikea om een bed te kopen voor de zolderkamer die ze het komende halve jaar zal bewonen. Ze werkt een tijdje bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Als je een buitenlander ontvangt voel je een zekere behoefte om je land aan de vreemdeling uit te leggen. Ik vind dat altijd wel aardig: 'This is what we call stamppot.' En: No, the queen doesn't ride a bike to her palace.'
Maar op de een of andere manier voelt het nu anders. Ik schaam me voor mijn land.
Hoe moet ik uitleggen dat wij kinderen van asielzoekers overdag van school halen en zonder ook maar de minste handbagage naar een detentiecentrum sturen? Hoe verklaar ik de onwaardigheid van een minister die in de krant een 18-jarig schoolmeisje van fraude beschuldigt? Hoe leg ik uit dat een Mongoolse straatkrant-verkoopster met haar twee kinderen is afgevoerd naar Kamp Zeist (alleen al die woorden: Kamp Zeist) en daar geen stripboeken, tekenspullen of een flesje parfum mag ontvangen?


Hoe leg ik uit dat dit een land is geworden waar compassie niet meer telt, waar alleen nog maar regels worden nageleefd? (Wat me er aan doet denken dat een bewaker na de Schipholbrand verklaarde dat de celdeuren niet werden geopend omdat ze bang was dat ze daarmee de regels overtrad)

We zijn in een neerwaartse spiraal verzeild geraakt van regels, opgeklopte flinkheid en egocentrisme. Vroeger werd je opgepakt als je 'Eigen volk eerst' riep. Nu worden de woorden niet gezegd, maar handelt de overheid er naar.
Misschien moet ik mijn gast uitleggen dat het tolerante, humane Nederland, dat altijd zo snel klaar stond om de rest van de wereld te vertellen over ethiek en moraal, terug is gekeerd naar de jaren dertig. Je mag het niet zeggen, net zoals je het woord deportatie niet mag gebruiken, maar ook in de jaren dertig was Nederland zo.
Op 15 december 1938, enkele weken na Kristallnacht, sloot Nederlandse regering de grens voor uit Duitsland vluchtende joden. Dat leidde niet alleen tot druk aan de grens en illegale grensoverschrijdingen, maar ook tot verzoeken van Nederlandse joden om familieleden of bekenden toch toe te laten. In februari 1939 besloot de regering tot de bouw van een opvangkamp voor de joodse vluchtelingen. De kosten werden geraamd op 1,25 miljoen gulden, door het Comit� voor Bijzondere Joodse belangen in annu�teiten van f 200.000 terug te betalen. Zo werd het kamp, waar later 80 procent van de Nederlandse joden de tocht naar de dood begon, door hen zelf betaald.


Overigens had Westerbork even goed niet Westerbork kunnen heten. Aanvankelijk zou er een kamp bij Elspeet komen. Dat vond koningin Wilhelmina te dicht bij paleis Het Loo. De ANWB was ook niet enthousiast, want de Veluwe was een geliefd vakantiegebied. En dus viel de keuze op Westerbork. Niet zonder gemor. Hoofdredakteur Jan Naarding van het Maandblad Drenthe benoemde de Drentse bezwaren in zijn tijdschrift toen hij zich zorgen maakte over de kwalijke invloed van zoveel vreemdelingen op de Drentse volksziel.
Tot 1942 viel het kamp onder de verantwoordelijkheid van het Nederlandse ministerie van Justitie. Daarna nam de bezetter het over. Vanaf dat moment begonnen de treinen te rijden.
Na de bevrijding van dit door joden betaalde kamp, werden in Westerbork collaborateurs, NSB�ers en Nederlandse SS�ers opgesloten. Het regime schijnt er buitengewoon barbaars te zijn geweest. In 1951 kwam de laatste groep �bewoners�. Dat waren Molukkers, gevlucht voor het geweld dat zij vreesden op hun eilandengroep. Westerbork, inmiddels een omineuze naam, was toen omgedoopt tot Schattenberg, naar een nabij geleden grafheuvel.
Dat was het Nederlandse vluchtelingenbeleid, meer dan zestig jaar geleden.
Eigenlijk is er niets veranderd.
Iedereen mocht vanaf 1 januari tot 22 januari zijn favoriete weblog voor de verschillende categorie�n aandragen door de bijbehorende URL in de daarvoor bestemde balken in te vullen. De tien weblogs die per categorie bij dit nomineren het meest genoemd worden gingen door naar de volgende ronde. En die lijst hiernaast kwam daaruit? Ja. Dat is hem. Met inderdaad steeds een verschillend aantal nominaties per categorie. We moeten wel. Als er drie weblogs 40 nominaties hebben ontvangen, kunnen we moeilijk zelf gaan kiezen welke we wel en niet meenemen in de stemronde. Vandaar.

zaterdag, maart 25

Een Britse terreurgroep probeerde via België een atoombom te kopen van de Russische maffia. Dat verkondigt een openbaar aanklager in het proces tegen zeven Pakistaanse Britten die terechtstaan voor bezit van explosieven en het plannen van terroristische aanslagen. Dat meldt de Volkskrant vanochtend.De bedoeling was het grootste winkelcentrum van Europa, gelegen in Kent bij Londen, op te blazen. Overigens waren de vermeende terroristen zelf er niet van overtuigd dat ze een zogenaamde radio-isotope bom te pakken konden krijgen.

Een contactpersoon die de groep kende via internet, had wel laten weten de bom via de Russische maffia in België te kunnen leveren.De zeven verdachten zijn opgeleid voor het maken van bommen in een Al Qa'ida-kamp in Pakistan. Ze waren in het bezit van materialen om explosieven mee te vervaardigen. Mogelijke doelwitten waren elektriciteitscentrales en treinen. Een nachtclub in Londen werd genoemd als alternatief.

De vraag of de terreurgroep daadwerkelijk aan een atoombom zou kunnen komen is misschien minder verontrustend dan het feit dat ze er actief naar op zoek waren. Het is een van de doemscenario's, volgens sommigen het zwaard van Damokles boven de westerse wereld: wat als terroristen een atoomwapen in handen krijgen?
De aardbeving in Pakistan heeft een ware revolutie teweeggebracht. Vrouwen verschijnen in het openbaar en leggen hun chadors af.
Zarina Bibi zit op een klein tafeltje in een houten schuilplaats van aardbevingsslachtoffers in haar dorp. Voor haar zitten vijftien vrouwen dicht naast elkaar op de droge moddergrond. Ze bespreken hoe ze het dorp, na de ramp van 8 oktober vorig jaar, waarbij meer dan 73.000 mensen om kwamen, kunnen herbouwen. “Ik wil even melden dat de waterleiding is gebroken,” zegt Shazia Bibi. „We hebben het tegen de lokale overheid gezegd. Een plan is onderweg,” zegt Zarina.
Zarina’s vrouwencomité vormt een voorbeeld van de culturele revolutie die heeft plaatsgevonden in het aartsconservatieve Karimhydershah, midden in het ruige gebergte van Pakistans Kashmir. De meeste vrouwen gingen voor de ramp, die 73000 mensen het leven kostte, nauwelijks hun huizen uit.
Maar nadat het merendeel van de huizen in het dorp was ingestort, trommelde Zarina zo veel mogelijk vrouwen op om deel te nemen aan de wederopbouw. Haar comité assisteert hulporganisaties, zorgt voor voedsel en voor materiaal om schuilplaatsen te bouwen, en heeft de verwoeste weg naar het dorp laten herstellen.
„Het is een nieuwe vrijheid”, zegt Zarina. De gezette vrouw, moeder van twee kinderen moest van haar echtgenoot altijd de purdah naleven, de strikte scheiding tussen mannen en vrouwen. Daardoor kwam ze bijna nooit de deur uit. „We strijden enorm. Dit is onze eerste stap naar vrijheid, en zeker niet de laatste”, zegt ze met een glimlach.
Deze culturele aardverschuiving vindt niet alleen plaats in Karimhydershah, zegt Khalil Ismail, hoofd van de International Human Rights Observer in Muzaffarabad. „Eerst zag je bijvoorbeeld alleen studentes en vrouwen van legerofficieren op straat, maar nu zie je er zelfs vrouwen uit de meest afgelegen dorpen. Het is een enorme verandering.”
Vrouwen mochten voor de ramp vaak niet eens een naburig dorp bezoeken vanwege religieuze en culturele bezwaren, vertelt hij. Sommige mannen op het platteland vinden het een schande als hun vrouwen op straat lopen of buitenshuis werken. „Dan lijkt het alsof de man zijn familie niet kan onderhouden.”
Maar van dat soort gevoeligheden trekken de vrouwen zich weinig meer aan. Zo hebben in Karimhydershah veel vrouwen ook een einde gemaakt aan de gewoonte om hun gezicht volledig te bedekken, zegt Zarina. Een kleurige sjaal is losjes om haar hoofd gedrapeerd.
Tijdens de ramp droeg ze nog een chador. „Ik raakte zó in paniek, ik had het gevoel dat ik stikte. Ik sloeg dat ding van mij af en heb hem nooit meer gedragen”, zegt ze, terwijl ze wild met haar armen wappert om te laten zien hoe ze het gewaad van zich afschudde.
Umer Din, de 80-jarige schoonvader van Zarina, ziet de veranderingen met lede ogen aan. „Vroeger gingen de mannen naar de markt om inkopen te doen, zij bedachten de oplossingen. Vrouwen bleven thuis”, moppert hij, terwijl hij afkeurend naar de vrouwen kijkt. Voorlopig blijft het bij mopperen. Vanwege de crisissituatie doet hij er nu niets aan.
Die houding houdt de vrouwen echter niet tegen. „De mannen klagen en klagen. ’Waarom gaan de vrouwen naar de markt? Waarom gaan ze het huis uit?’ Ze bekritiseren ons. Ze waarderen totaal niet wat we doen. Maar we zijn niet bang voor ze. We vechten voor een nobele zaak,” zegt Zarina vol overtuiging, als haar schoonvader uit de buurt is.
Bano Bibi, een moeder van vijf kinderen, giechelt. Elke keer als ze naar de stad gaat, heeft ze ruzie met haar echtgenoot. Ze zegt dat hij haar geïrriteerd vraagt waarom ze nu weer de deur uit moet. „Dan zeg ik: ik heb een resolutie en die moet ik uitvoeren,” zegt ze met glinsterende ogen, terwijl ze in lachen uitbarst. Plotseling kijkt ze serieus. Ze zou liever een gouden middenweg vinden voor het ’conflict’ tussen mannen en vrouwen, zucht ze.
Ook Ifat Naqvi zegt dat ze betere relaties wil met mannen. „We willen dat de mannen ons om onze mening vragen. We willen een einde aan hun harde hand en hun dictatuur,” zegt de 22-jarige, die sinds enkele maanden schoolhoofd is.
Raja Nawaz, mensenrechtenactivist, denkt dat de ontwikkeling onomkeerbaar is. „De vrouwen hebben gezien wat er te koop is in de wereld. Ze hebben vrouwen zien werken in hulporganisaties. Het zou nog best eens een probleem kunnen worden als de huizen weer opgebouwd zijn. Dan willen de mannen weer terug naar hoe het was.” zegt hij.
Nawaz vindt dat hulporganisaties de kans moeten grijpen om barrières verder te doorbreken. Volgens hem zijn er projecten nodig die vrouwen bewuster maken van hun fundamentele rechten, zoals het huis uit gaan en een baan hebben. „Het is een gouden kans. Die kunnen we niet laten liggen.” zegt hij over de ontwikkelingen na de ramp.
Zarina is soms onzeker. „Ze vroeg me of ze me geen last bezorgde, of ze wel nuttig was,” lacht Ismail. Ze kijkt met een tevreden glimlach naar de schuilplaatsen: „Ik ben er trots op dat dit dorp een beetje geholpen is door mijn vrijheid.”

vrijdag, maart 24

De maker van deze site beweert dat er een miljoen borsten op zijn pagina staan. Ik moet eerlijk toegeven, een briljant concept!

Mooie animatie, klik hier en je wordt rustig. Kijk of het je pakt. The Piano.
Het zal u misschien zijn ontgaan maar al zes dagen woedt er in Afrika een nieuwe mini-oorlog. Sinds afgelopen donderdag neemt het regeringsleger van Guinee-Bissau Zuid-Senegalese rebellen onder vuur. De regering van Senegal vindt de acties van Guinee-Bissau op haar grondgebied wel best omdat ze zelf al jaren met de rebellen in de klinsch ligt. Mouvement des Forces D�mocratiques du le Casamance (MFDC) strijdt als sinds 1981 voor afscheiding van de Senegalese provincie Casamance. In deze strijd komen de rebelen ook regelmatig op het grondgebied van Guinee-Bissau alwaar ze dood en verderf zaaien. Voor Guinee-Bissau is nu de maat vol. Fighting between Guinea Bissau troops and Senegalese separatists has forced more than 4,500 people to flee their homes in the past several days (Reliefweb). Het conflict om de provincie Casamance stamt uit de koloniale tijd toen het verzwakte Portugal dit gebied in 1908 moest afstaan aan het machtige Frankrijk. De inwoners van Casamance zijn nooit gelukkig geweest met deze anschluss bij Senegal. Het conflict tussen de MFDC en de Senegalese regering wortelt in de koloniale tijd en heeft ook etnische dimensies. Maar de krachtmeting draait ook om de grote, nog onontgonnen olievelden in de streek. (IPS) Olie...? Zei iemand daar olie ?!
Flood Maps legt een NASA hoogtekaart over Google Maps heen en berekent wat onder water komt te staan bij 7 meter zeespiegelstijging. Dit is de stijging die onderzoekers verwachten als al het landijs op Groenland smelt. Wie denkt dat de zeespiegel minder of m��r zal stijgen kan het zelf aanpassen tussen de 0 en 14 meter. Wie van u heeft de schaapjes op het droge of is juist een potenti�le klimaatvluchteling?

donderdag, maart 23

Bootje kopen ???? The M80 Stiletto project is funded by the Office of Force Transformation through Naval Surface Warfare Center,Carderock Division, to design and fabricate an 80 foot Stiletto demonstration hull reflecting the proprietary M-hull design as part of the Office of Force Transformations (OFT)
SEOUL (Reuters) - North Korea has no people with physical disabilities because they are killed almost as soon as they are born, a physician who defected from the communist state said on Wednesday. Ri Kwang-chol, who fled to the South last year, told a forum of rights activists that the practice of killing newborns was widespread but denied he himself took part in it. "There are no people with physical defects in North Korea," Ri told members of the New Right Union, which groups local activists and North Korean refugees.
He said babies born with physical disabilities were killed in infancy in hospitals or in homes and were quickly buried. The practice is encouraged by the state, Ri said, as a way of purifying the masses and eliminating people who might be considered "different." The group urged the South Korean government to change course away from "silent diplomacy" and immediately begin taking action to pressure the North to improve its human rights record.
Ik kan het niet laten.
Die eikel in italië heeft ook een heel verkeerde minister-president. Kijk naar dit filmpje svp. Ja, dit is Berlusconi.
En net voor ik de deur van het lokaal in kan gaan, om daar heel blas� te gaan zitten doen om te verdoezelen hoe starstruck ik ben, word ik op mijn rug getikt.. Het is Ome Willem . Hij grijpt mijn hand en buigt naar me toe, dan vraagt hij op fluisterende toon; "Zeg ben jij soms een kleine rakker?" Ik schrik hier even van maar kan dan alleen nog maar volmondig zeggen; "Ja! Ja, Ome Willem . Ik ben een rakker! Ik ben nog steeds een rakker!" Hij belooft me een pet en vervolgt zijn weg. En ik ga verdwaasd en euphorisch het lokaal in. Ome Willem.. Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden. Ik heb een pet en een handtekening gekregen. Ik heb hem al het hele weekend op. De pet.
Ik heb even getwijfeld, ik zet nl nooit porno of erotiek op mijn blog. Hier kwam mijn vrouw mee aan dus het zal wel mogen denk ik. Artist Cees Krijnen has collaborated with with Freundenthal/Verhagen, Jason Wallis-Johnson and Oscar S�leyman to create this striking image which is both fantasy based and humorous. The work injects the penile imagery and literally sugar coats it in order for it to compliment its surroundings. This piece tackles the issues of virility and fantasy in a naive manner. by Andy G
Compleet: The wall. Is wel grappig om nu eens te kijken wat het nu eigelijk was.

woensdag, maart 22

Dit gaat over een van de grotere eikels in de tweede kamer die we kennen. Wat een levensgevaarlijke idioot. De Groep Wilders heet vanaf 2007 Partij voor de Vrijheid. Dat heeft Geert Wilders donderdag bekendgemaakt. Tot aan de verkiezingen van 2007 zal de partij door het leven gaan onder de gecombineerde naam Groep Wilders/Partij voor de Vrijheid. De naamswijziging is nodig om aan te geven dat het om een volwaardige partij gaat en niet om het individu Wilders, zo blijkt uit een verklaring. Na de Tweede Wereldoorlog heeft er ook al kort een Partij voor de Vrijheid bestaan. Maar die is toen al in 1948 samen met het Comit� Oud gefuseerd tot de huidige VVD. De naam mag van Wilders daarom ook als een �knipoog� naar de VVD worden gezien.
Volgende maand zal de nieuwe partij haar partijprogramma bekend maken onder de titel �Klare wijn�. Het bestaat uit tien punten die volgens de partijleider �niet ter discussie staan�. Drie ervan wilde hij al wel noemen: lagere belastingen, beter onderwijs en een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen. Bij de laatste peiling stond de Groep Wilders op twee zetels.

This here is part of a sign on public transportation in Australia. Up until now it isn't that special, or gross, or funny. Just click the damn picture and see that Aussies have a great sense of humor.
Hundreds of well-off Japanese and other nationals are turning to China's burgeoning human organ transplant industry, paying tens of thousands of pounds for livers and kidneys, which in some cases have been harvested from executed prisoners and sold to hospitals. When Kenichiro Hokamura's kidneys failed, he faced a choice: wait for a transplant or go online to check out rumours of organs for sale. As a native of Japan, where just 40 human organs for transplant have been donated since 1997, the businessman, 62, says it was no contest. "There are 100 people waiting in this prefecture alone. I would have died before getting a donor." Still, he was astonished by just how easy it was.
De film volgt de negentienjarige student Alfred Maassen gedurende de laatste dag van zijn leven, al weet hij dat niet. Alfred heeft zijn draai nog niet gevonden waardoor hij de dingen soms onnodig moeilijk maakt voor zichzelf, ook op deze dag. Een film over de terloopsheid van gebeurtenissen. Direct naar de film ?
Ik zit met mijn pa op de bulldozer. Ik heb er een liedje over geschreven en ik vind het leuk.
Met zijn tienpuntenplan schenkt het kamerlid Wilders klare wijn, maar de smaak ervan bevalt niet. Zijn voorstellen betekenen een inbreuk op de rechten en plichten van islamitische burgers en zijn daarom verwerpelijk. De klaarheid die de politicus biedt is dan ook vooral de onverbloemdheid waarmee hij voorstelt de weg vrij te maken om een bepaalde bevolkingsgroep anders dan andere burgers te behandelen. Daartoe wil hij artikel 1 van de Grondwet, het non-discriminatiebeginsel, opzij zetten. In het Nederland van Wilders mogen moslims zich niet zonder meer vestigen waar zij willen, geen moskeeën meer bouwen en geen eigen scholen meer stichten. De klaarheid zit ook in zijn consistentie. Wilders stelde eerder in deze krant vast dat de islam verantwoordelijk is voor 99 procent van alle problemen in onze samenleving. Dat niet iedereen dat zo ziet, schrijft hij toe aan de verfoeilijke neiging onze eigen cultuur te relativeren dan wel aan het idealiseren van de multiculturele samenleving, die in zijn ogen een illusie is. Hij wil in het eerste artikel dan ook vastleggen dat de joods-christelijke en humanistische cultuur in Nederland dominant is, nee, zelfs moet zijn. Wilders omschrijft zijn visie zelf als een getuigenis van ’nieuw-realisme’. Maar de vraag is hoe realistisch het is voorbij te zien aan ontwikkelingen, die de culturen in de wereld dichter bij elkaar brengen. Denk alleen maar aan de globalisering van de economie, de migratie, internet en de veiligheidspolitiek, die onze militairen naar Irak en Afghanistan voert. Nederland valt niet van de wereld af te zonderen. Een andere vraag is hoe hij het het opzijschuiven van het belangrijke rechtsbeginsel van non-discriminatie rijmt met de overtuiging in de joods-christelijke cultuur dat voor God alle mensen gelijk zijn. Zijn voorstel komt er hoe dan ook op neer dat de bijna één miljoen moslims in ons land tot tweederangs burgers worden gedegradeerd. En niet alleen de moslims, ook hindoes en boeddhisten hebben in het land van Wilders reden voor hun geestelijke vrijheid te vrezen. Als de politicus zegt dat we niet besmuikt moeten doen over onze culturele bronnen, moet hij weten dat de oorsprong van onze natie ligt in de strijd voor de vrijheid van geweten en godsdienst. Zijn visie staat daar haaks op en hij verhult dat niet. Wilders is een wolf zonder schaapskleren. Een klinkklare boef.

dinsdag, maart 21

Bovenop de sacre coeur.
In the coming months the United States and its ally Israel will either accede to the existence of an Iranian nuclear power program, or take steps to prevent it. At the eye of the storm is Iran�s nuclear power plant at Bushehr , on the Gulf coast, currently under construction. The reactor is scheduled for completion later this year. Its nuclear fuel rods will then be delivered. By June 2004 it should be fully operational. The controversial project has been in the works for more than a quarter century. As it nears completion, tensions between Iran and the U.S./Israel are sure to rise. Iran is a signatory of the Nonproliferation Treaty (NPT), which affirms the right of states in good standing to develop nuclear power for peaceful use. Although there is no evidence Iran has yet violated the NPT, the U.S. and Israel believe that Iran is seeking nuclear weapons. This is the crux of the problem. And two recently discovered Iranian nuclear sites, at Arak and at Natanz , have only heightened suspicions.
In Afghanistan staat een man terecht die van de islam is overgegaan naar het christendom. Onder de Afghaanse wet kan hij daarvoor de doodstraf krijgen. De 41-jarige Afghaan Abdul Rahman werd vorige maand gearresteerd, nadat hij er door zijn familie van was beschuldigd, christen te zijn geworden. Op het afwijzen van de islam staat volgens de sjaria-wetten van Afghanistan de doodstraf. Tijdens de rechtszaak tegen Rahman, die vorige week donderdag begon, bood aanklager Abdul Wasi hem aan, de aanklacht in te trekken als hij zich weer tot de islam bekeerde. Rahman weigerde dit. „Hij zei dat hij christen was en dat altijd zou blijven”, aldus Wasi. „Wij zijn moslims en christen worden is tegen onze wetten. Hij moet de doodstraf krijgen.” Hoewel de rechter zei pas over twee maanden uitspraak te zullen doen, maakte hij meteen al duidelijk dat Rahman schuldig wordt verklaard. „We zijn niet tegen bepaalde religies in de wereld, maar in Afghanistan is dit soort dingen tegen de wet. Het is een aanval op de islam”, aldus rechter Mawlavezada tegen het persbureau AP. Volgens een woordvoerder van de onafhankelijke Afghaanse mensenrechtencommissie schrijft de op de sjaria gebaseerde Afghaanse grondwet inderdaad voor dat iemand die de islam afwijst, ter dood veroordeeld moet worden.

De zaak kwam in de openbaarheid doordat de Afghaanse televisie eind vorige week aandacht besteedde aan de rechtszitting. Rahman bekeerde zich zestien jaar geleden tot het christendom. Hij werkte toen in de Pakistaanse stad Peshawar als medische hulpverlener voor een internationale christelijke organisatie die hulp bood aan Afghaanse vluchtelingen. In Pakistan scheidde hij van zijn vrouw en vertrok daarna naar Duitsland, waar hij volgens zijn vader negen jaar woonde. In 2002 zou Rahman zijn teruggestuurd naar Afghanistan. Daar probeerde hij zijn twee dochters van 13 en 14 weer terug te krijgen, die bij zijn ouders verbleven. De kwestie liep hoog op en kwam bij de politie terecht. Toen tijdens de verhoren bleek dat Rahman van geloof was veranderd en een bijbel bij zich droeg werd hij gearresteerd en aangeklaagd. Zo’n 99 procent van de Afghanen is moslim, de overigen voornamelijk hindoe. Het aantal christenen wordt geschat op hooguit enkele honderden mensen. Voor zover bekend is het de eerste rechtszaak tegen een bekeerde christen in Afghanistan. De zaak onderstreept de voortdurende strijd tussen religieuze conservatieven en de hervormingsgezinden, over hoe groot de rol moet zijn die de islam in de Afghaanse samenleving speelt.

maandag, maart 20

Blijft leuk.
Maybe the following cartoons will soon also be seen in Iran.... The american mailman did bring the mail some years ago, but with all this cartoon madness in the middle east, it could be sooner than expected before the iranians get their reprints...

zondag, maart 19

Nou ja, noem het maar de variatie op een thema......
Ernest Louwes is op 9 februari 2004 wederom tot 12 jaar veroordeeld wegens de moord op Weduwe Wittenberg (De �Deventer Moordzaak�). Dat gebeurde op basis van zijn DNA-contactsporen die ruim 4 jaar na de moord gevonden werden in een lichtrode vlek op de blouse van het slachtoffer. Deze vlek zou op de blouse gekomen zijn doordat tijdens de moord de dader de make-up van het gezicht van het slachtoffer zou hebben verspreid over de blouse. Niet is vastgesteld of deze vlek twee dagen na de moord al op de blouse te zien was en ook is geen chemische analyse uitgevoerd of de vlek wel een make-up vlek was. (De weduwe droeg altijd de donkerste kleur beige als make-up dat geen lichtrode vlek geeft).

Overload

zaterdag, maart 18

Dont make her cry.
Without forward admittance, the public washroom is a venue most likely to affect every user of every age group and every gender. It is a shared space that is scarce in design and efficiency, and one exceptionally demanding on functional performance. The Uni-p is a product of duality, giving a new solution for public use. Designed as a formal balance for both male and female users, it addresses issues of cleanliness and maintenance within technological limitations and ergonomic feasibility. Uni-p provides for two types of usable positions within a single object, the upright (male) and semi-upright sitting (female) position. With a sanitary ware that serves both genders specifically, the Uni-p is one of practical minimalist � achieving maximum use with minimal material.