maandag, januari 26


Go Alex !

donderdag, januari 15

It's a tragedy that the Israelis - a people who must understand better than almost anybody the horrors of oppression - are now acting as oppressors. As the great Jewish writer Primo Levi once remarked "Everybody has their Jews, and for the Israelis it's the Palestinians". By creating a middle Eastern version of the Warsaw ghetto they are recapitulating their own history as though they've forgotten it. And by trying to paint an equivalence between the Palestinians - with their homemade rockets and stone-throwing teenagers - and themselves - with one of the most sophisticated military machines in the world - they sacrifice all credibility.

The Israelis are a gifted and resourceful people who fully deserve the right to live in peace, but who seem intent on squandering every chance to allow that to happen. It's difficult to avoid the conclusion that this conflict serves the political and economic purposes of Israel so well that they have every interest in maintaining it. While there is fighting they can continue to build illegal settlements. While there is fighting they continue to receive huge quantities of military aid from the United States. And while there is fighting they can avoid looking candidly at themselves and the ruthlessness into which they are descending.

zaterdag, januari 10

In de jaren 2000-2005 viel het Israëlische leger geregeld Gaza-stad binnen, met name de wijk Zetoun. Hier bevinden zich volgens het Israëlische leger veel illegale werkplaatsen waar munitie of wapens gemaakt worden, waaronder Qassamraketten die geregeld op Israëlische steden en dorpen worden afgevuurd. In augustus 2005 trok Israël zich definitief terug uit de Gaza-strook.

Na de dood van Yasser Arafat werd door de internationale gemeenschap, de VS en Israël op kop, sterk aangedrongen op democratische verkiezingen. In 2006 won Hamas deze verkiezingen van Fatah, maar de verkozenen werden door Israël gedeporteerd. In juni 2007 veroverde Hamas na een interne oorlog met Fatah gewapenderhand de Gazastrook, inclusief Gaza-stad en verklaarde Gaza "bevrijd". Veel aanhangers van Fatah vluchtten naar Egypte en de Westelijke Jordaanoever, uit vrees voor executie door de nieuwe machthebbers.

Op 27 december 2008 volgde een militair conflict met Israël dat op 6 januari 2009 reeds 635 slachtoffers aan Palestijnse zijde kostte en acht aan de zijde van Israël. Gaza-stad werd omsingeld en de gehele Gaza-strook werd in meerdere delen verdeeld door Israëlische blokkades. Ook bevindt zich in de stad de zogenaamde Martelarenbegraafplaats, de begraafplaats waar al eeuwenlang inwoners worden begraven, die gestorven zijn in oorlogen om de stad.


Klik hier of op het plaatje voor ellende.
Deze jonge Israëliërs kijken met nieuwsgierig en geamuseerd naar het bombarderen van de palestijnse bevolking. Ze kijken door de verkijker en ze lachen. Het is tijd om te genieten van de uitroeiing van het Palestijnse volk!


Wat een wereld.

Klik hier voor de keerzijde.donderdag, januari 1

Een van de weinige gebieden waarop de Afghaanse economie wel succesvol is, is de (illegale) productie en export van opium. In dat kader heeft zij zelfs het beruchte opiumgebied van de in Zuidoost-Azië gelegen Gouden Driehoek achter zich gelaten. Met naar schatting 3400 ton (2002) is Afghanistan 's werelds grootste opiumproducent. In 1999 was de productie nog 5000 ton, maar onder de Taliban werd de productie verboden, en zakte ineen tot minder dan 200 ton. Een actie van de regering-Karzai om de opiumproductie te stoppen, mislukte, doordat de compensatie voor de boeren onvoldoende was, en door sterk verzet van de met de opiumhandel vervlochten krijgsheren.