woensdag, september 7

De relatie tussen de Joden en de Christenen de voorbije 2000 jaren is, op enkele uitzonderingen na, altijd een geweest van veel bloed en tranen. De Joden zouden Jezues Christus (de Messias of de 'Verlosser') hebben vermoord, iets wat historisch onjuist is want dat waren de Romeinen. Toch houdt deze mythe al tweeduizend jaar stand, naast het feit dat de joden -ongeacht 2000 jaar vervolging) blijven weigeren om Christus als 'hun verlosser' te erkennen. Nog in 1965 haalde Paus Paulus VI in zijn preek op Paaszondag deze oude beschuldiging aan het adres van de Joden andermaal uit de Vatikaanse kast: "De Joden waren voorbestemd om de messias te ontvangen en hadden al duizenden jaren op hem gewacht. Als Christus komt, verzuimt het joodse volk niet alleen Hem te herkennen, maar keert het zich tegen hem; het hoont en bespot Hem en brengt Hem tenslotte ter dood."
Posted by Picasa