vrijdag, september 2

Een dollar

Ik zou graag willen dat je eens hier kijkt. Een serie over armoede in de wereld. Klik hier voor de eerste aflevering. In realplayer maar die heb je al natuurlijk. Deze documentaire speelt zich af in de berooide Latijns Amerikaanse bergstaat Kijk eens hier naar.Bolivia waar onlangs enorme gasvoorraden gevonden zijn. De regio wordt in grote lijnen gedomineerd door extreme ongelijkheden op het vlak van rechten, machtsverhoudingen en rijkdom. Zoals in vele Derde Wereld Landen, worden ook hier de spelregels sinds de jaren '80 bepaald door het neoliberalisme. De gevolgen zijn vaak dramatisch: de sociale basisvoorzieningen zijn ontoegankelijk geworden voor het gros van de bevolking omdat ze domweg te weinig geld hebben om die voorzieningen te betalen.
Posted by Picasa