dinsdag, augustus 28

People's Temple
De People's Temple is een religieuze sekte die voornamelijk bekend is door de collectieve zelfmoord in Jonestown (Guyana) op 18 november 1978. De beweging werd in 1953 gesticht door dominee Jim Jones, te Indianapolis in de Amerikaanse staat Indiana.

Na de stichting in Indianapolis breidde Jones de beweging uit naar steden in Californië, zoals San Francisco en Los Angeles. De leden trachtten zoveel mogelijk de armste burgers te helpen, in het bijzonder minderheden, drugsverslaafden en daklozen. Ze richtten verdeelcentra op zodat de armen goedkoop aan eten konden geraken en zorgden voor kinderopvang en bejaardentehuizen. Bovendien verzorgden ze begeleiding voor prostituees en drugsverslaafden die hun leven een andere koers wilden geven. Na een tijdje begonnen echter geruchten te circuleren, verspreid door een aantal mensen die er in geslaagd waren de sekte te verlaten. Jones zou stelen van zijn volgelingen, mirakuleuze genezingen vervalsen, de leden van zijn beweging straffen, sodomie praktiseren met mannelijke volgelingen, en zichzelf als de Messias zien.


Journalisten en politici besteedden hierdoor veel aandacht aan Jones' beweging. Jim Jones zelf reageerde hierop met langdradige en kwade toespraken, waarin hij de afvalligen voor leugenaars uitschold en waarin hij beweerde dat de rest van de wereld hem enkel wilde vernietigen. Tegelijkertijd deden er echter steeds meer geruchten de ronde van vroegere leden die naar hun eigen zeggen werden geslagen en misbruikt, en verwanten van leden hielden vol dat hun familieleden werden gedwongen in de sekte te blijven tegen hun wil.

Als reactie hierop verhuisde Jones zijn beweging met meer dan 800 volgelingen naar Guyana. De leden werd een tropisch paradijs beloofd, maar zodra zij ter plaatse arriveerden, werden ze gedwongen te werken onder de supervisie van Jones. Zo werd Jonestown gebouwd.
In november 1978 bracht Leo Ryan, een congreslid van de Verenigde Staten, samen met een aantal journalisten een bezoek aan de sekte, als onderdeel van het onderzoek naar misbruik. Daar aangekomen leek hij in een hemel op aarde te zijn beland, een soort eigentijds Utopia. De mensen waren vrolijk, er werd gedanst en gezongen en Ryan raakte overtuigd van het ongelijk van de verdachtmakingen. Maar dat veranderde toen hij op de avond voor zijn vertrek heimelijk briefjes ontving van mensen die hoopten via hem te ontsnappen. Jones ontdekte het verraad en besloot zich van de senator te ontdoen. Nietsvermoedend steeg Ryan met zijn gezelschap in zijn vliegtuig op, maar hij werd door volgelingen van Jones neergeschoten. Hierbij kwamen Ryan, drie journalisten en een ex-volgeling om het leven. Eén van de journalisten slaagde er nog in voor zijn overlijden de aanslag op film vast te leggen.

Jim Jones wist dat de gevolgen van dit bloedbad niet lang op zich zouden laten wachten. Later die dag beval hij aan al zijn volgelingen een fruitdrank met cyanide erin op te drinken. Diegenen die dit weigerden, werden neergeschoten, gewurgd of met cyanide ingespoten. Jones zelf overleed aan een schotwond in zijn hoofd. Achteraf bleek dat zijn lichaam hoge doses drugs bevatte. Alles tezamen stierven die dag 914 mensen.

Kort na de collectieve zelfmoord werden de huizen van de People's Temple in San Francisco vernietigd. Deze plaats, 1859 Geary Boulevard in het Westen van de stad, bleef onaangeroerd tot de United States Postal Service er meer dan 20 jaar later een postkantoor bouwde. Het voormalige telefoonnummer van de beweging, - Walnut 1-9654 - werd nooit meer hergebruikt.