woensdag, oktober 17

Na de aanslag op 11 september 2001 is er intensief gezocht naar de daders en hun motieven. Al snel dacht iedereen aan terroristen, geïnspireerd door islamitisch fundamentalisme. Men kwam uit bij een heel ander type dader dan gedacht was. "De hoofddaders van de aanslagen van 11 september kwamen geen van allen uit radicaal-islamitische milieus. Ze groeiden op in westers-geöriënteerde, liberale families in het Midden-Oosten en woonden daarna in Europa en de VS. Ook in hun manier van werken onderscheidden ze zich van andere islamitische terreurgroepen. Hun sociale achtergrond doet eerder denken aan die van de leden van de Rote Armee Fraktion."

"De Franse socioloog Gilles Kepel, een bekende Europese islamkenner, [...] ziet er een verrassende verklaring in voor de aanslagen. Een hoogopgeleide elite, gefrustreerd over de eigen islamitische politieke leiders, heeft zijn intrede gedaan in de wereld van het terrorisme. Deze elite wil niet meer afwachten tot het gewone volk vanzelf de ene juiste leer omarmt. Deze elite is zelfs teleurgesteld in het gewone volk, dat in landen als Iran, Algerije of zelfs Afghanistan helemaal niet zo gelukkig blijkt te zijn met de radicale islam."

"Wat we tot nu toe weten over de nieuwe netwerken, doet me eigenlijk nog het meest denken aan de Rote Armee Fraktion, de Rode Brigades en aan superterrorist Carlos'', zegt Kepel in een interview in het Duitse tijdschrift Die Zeit. "Dat waren ook bewegingen die opdoken toen de linkse ideologieën, waarop zij zich beriepen, juist op apegapen lagen. En hun leden waren ook juist níet gewone arbeiders, maar opgeklommen kleine burgers."