maandag, december 3

In Darfur in Sudan heerst een van de ergste humanitaire crises van dit moment. De regio Darfur in Sudan betaat uit drie staten Noord (Shamal)-Darfur, Zuid (Janub)-Darfur en West- (Gharb) Darfur. Het heeft een oppervlakte van 490.000 vierkante kilometer en 3,1 miljoen inwoners. Darfur grenst aan Libië, Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

In Darfur wonen zowel Afrikaanse als Arabische bevolkingsgroepen, die altijd al met elkaar op gespannen voet hebben gestaan. De Afrikaanse bevolkingsgroepen leven van de landbouw, terwijl de Arabieren een nomadisch bestaan leiden. Dit veroorzaakt conflicten over water en weidegebied. Daarnaast was Darfur tot in de 20ste eeuw een centrum van slavenhandel voor de Arabische markt. In 1962 brak er een burgeroorlog uit tussen het islamitische noorden en het niet-islamitische zuiden van Sudan. In 2002 kwam het tot een staakt-het-vuren en in 2003 bereikten Zuid-Sudan en de centrale regering een overeenkomst over de verdeling van de opbrengsten van de aardolie-exploitatie.

Janjaweed -> Deze overeenkomst streek tegen de haren in van rebellenbewegingen als de Justice and Equality Movement (JEM) en de Sudanese Liberations Movement (SLA) in Darfur. Zij vonden dat de Arabische bevolking in deze overeenkomst werd bevoorrecht boven de Afrikanen. De rebellen bonden in 2003 de strijd aan met de regering, die op haar beurt Arabische milities met de naam Janjaweed oorlog liet voeren. De milities richtten zich tegen de Afrikaanse bevolking en maakten zich schuldig aan plunderingen, verkrachtingen en moord. In mei 2006 sloot de regering van Sudan met de meeste rebellengroeperingen in Darfur een vredesakkoord. De rebellen zouden worden opgenomen in het Sudanese leger en de Janjaweed zouden worden ontbonden. Helaas is er in de praktijk nog geen sprake van vrede. Het geweld gaat onverminderd door. Door het conflict zijn 2 miljoen mensen ontheemd geraakt. De Afrikaanse Unie heeft 7.000 soldaten naar Darfur gestuurd om de vrede te bewaren. Omdat ze daarin niet slagen, sturen de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie een gemengde vredesmacht naar deze regio. De Sudanese regering heeft hiervoor na lang aandringen toestemming gegeven. Hulporganisaties wordt het moeilijk gemaaktVoor hulporganisaties is het zeer moeilijk geworden om de bevolking in Darfur te helpen. Door de onveiligheid en het geweld kunnen ze lang niet iedereen bereiken. De resultaten die ze tot nu toe hebben bereikt, worden door het aanhoudende geweld bedreigd of teniet gedaan. De organisaties hebben al een paar keer de noodklok geluid om hiervoor aandacht te vragen.