zaterdag, juli 31

Detroit is een van Amerika’s extreemste steden. Ooit was het -grootgemaakt door Ford, Chrysler en General Motors - de modernste stad ter wereld. Nu is er al decennialang sprake van massale leegloop. Een derde van de achterblijvers leeft in armoede, een kwart is werkeloos. De buurten storten letterlijk in. Hoe overleven mensen de failliete stad? De achterblijvers zitten - zonder werk en zonder openbaar vervoer - gevangen in een stad waar de schaarse winkels centimeters dik kogelvrij glas hebben tussen klant en bediening.