zaterdag, november 11

De StemWijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen 2006 is sinds dinsdag 17 oktober online. De nieuwe StemWijzer telt 30 stellingen over belangrijke verkiezingsthema’s als veiligheid, financiën, sociale zekerheid en integratie. Meer dan in vorige StemWijzers kunt u uw standpunten vergelijken met die van de partijen. Partijen lichten hun standpunten kort toe en vanuit de StemWijzer wordt naar de partijprogramma's gelinkt. Verder is het taalgebruik sterk vereenvoudigd. De stellingen zijn zo veel mogelijk in eenvoudig Nederlands geschreven, waardoor een nog bredere doelgroep de StemWijzer kan invullen.