maandag, april 23

Nu alle ogen in de wereld gericht zijn op de oorlog in Irak, lijkt de oorlog in Afghanistan alweer bijna vergeten. Nog altijd worden zo'n 625 mensen gevangen gehouden op het Cubaanse Guantanamo Bay en zij dreigen in een uitzichtloze situatie te belanden. Zonder officieel in staat van beschuldiging te zijn gesteld, zullen zij lijdzaam moeten afwachten wat hun lot zal zijn.

In weerwil van alles en iedereen lijkt de gevangenbewaarder Amerika wederom zijn eigen plan te trekken. Met de uitbreiding van het cellencomplex bereidt de VS zich voor op een stroom van nieuwe gevangenen. En of deze toekomstige gevangenen een beter lot beschoren zal zijn dan hun voorgangers moet ernstig worden betwijfeld.


De Verenigde Staten hebben plannen ontwikkeld om van Guantanamo Bay een vernietigingskamp te maken, met zijn eigen dodencellen en executieruimte. Gevangenen zouden berecht, veroordeeld en geëxecuteerd worden zonder het kamp te verlaten, zonder een jury en zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan, aldus de krant The Mail on Sunday gisteren. De plannen werden onthuld door generaal-majoor Geoffrey Miller, die de scepter zwaait over 680 verdachten uit 43 landen.

De verdachten worden al meer dan anderhalf jaar lang zonder aanklacht vastgehouden op Camp Delta op Cuba. Generaal Miller zei dat de bouw van dodencellen één van de plannen was. Een ander plan was de vestiging van een blijvende gevangenis, met eventueel een executieruimte. The Mail on Sunday berichtte dat dit besluit als logisch gezien wordt door de VS, die over de hele wereld aangevallen werd voor het breken met de Conventie van Genève. In het kamp op een VS-marinebasis op Cuba worden van terrorisme verdachte Afghanen als krijgsgevangenen vastgehouden.

Maar het heeft de afschuw gewekt van mensenrechtengroeperingen en advocaten die de gevangenen vertegenwoordigen. Ze zien het als het duidelijkste signaal dat Amerika niet bereid is om zich aan de regels van het internationaal erkend recht te houden. De VS hebben gezegd dat de gevangenen berecht zouden worden door tribunalen, zonder juries of mogelijkheden in beroep te gaan. Gevangenen zullen alleen worden toegestaan Amerikaanse advocaten te hebben.

De Britse activist Stephen Jakobi, van Fair Trials Abroad, zei: "De VS schreeuwen moord en brand tegen elke druk om zich te houden aan het Brits of elk ander soort internationaal recht." Professor van het Amerikaans recht, Jonathan Turley, die Amerikaanse protesten van burgerrechtengroepen heeft geleid tegen de militaire tribunalen die opgericht worden op Guantanamo Bay, zei: "Het verbaasd me niet dat de autoriteiten dodencellen bouwen, omdat ze gezegd hebben dat ze 'halsmisdaden' zouden berechten door deze tribunalen."

"Dit kamp werd opgezet om mensen te executeren. De regering heeft geen belang in langdurige gevangenschap van mensen die het beschouwt als keiharde terroristen." Engeland gaf toe dat het niet was ingelicht over de plannen. Een woordvoerder van premier Blair zei: "De Amerikaanse regering is zich heel goed bewust van de mening van de Britse regering over de doodstraf."