zondag, mei 20

De kolossale beelden op Paaseiland (moai) worden door velen gerekend tot de nietklassieke wereldwonderen. De moai, tot negeneneenhalve meter hoge beelden, zijn vervaardigd uit zacht vulkanisch gesteente (tufsteen). De makers zijn de voorvaderen van de huidige eilandbewoners. De meeste moai stonden opgesteld op platforms of ahu's en keken naar het binnenland. Slechts zeven beelden, opgesteld in een rij en ietwat spottend de zeven apen (los siete monos) genoemd, keken naar de zee. De moai zijn voorstellingen van voorouders die de vruchtbaarheid afsmeken. Voortplanting was op een geïsoleerd eiland van cruciaal belang om te overleven.

Thans zijn veel voorouderbeelden weer rechtop gezet. Ook hebben vele hun indringende ogen die "naar de hemel kijken" weer terug, De vooruitstekende lippen waren wellicht getooid met een baard. Opvallend zijn ook de langgerekte oorlellen. Ze tonen aan dat de Langoren toen de moai opgesteld werden de heersers waren over het eiland.