vrijdag, januari 15

The Order of Skull and Bones is een geheim genootschap van studenten van de beroemde Yale-universiteit.

Daan de Wit hier.


De broederschap, die veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere Minister van Oorlog Alphonso Taft. In 1992 werd het lidmaatschap voor vrouwen opengesteld.

Het nummer 322 in het beeldmerk van Skull and Bones refereert aan het jaar 322 v.Chr., waarin de Griekse redenaar Demosthenes en filosoof Aristoteles overleden. Eulogia, de Godin van Welbespraaktheid, nam toen haar plaats in het Pantheon in. Er zijn echter ook aanwijzingen dat 322 verwijst naar Genesis 3:22 waarin staat dat de mens gelijk is aan God; er staat letterlijk: "En de Here God zeide: Zie de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten zodat hij in eeuwigheid zou leven". Dit kan een mogelijke doelstelling van Skull & Bones zijn. Leden van Skull and Bones noemen zichzelf Knights of Eulogia en duiden de rest van de mensheid aan met de term barbaren.

Het genootschap heeft een tempel (The Tomb) op het terrein van de Yale-universiteit. Verder bezit het genootschap onder andere een vakantiewoning en een privé-eiland (Deer Island) aan de grens met Canada. Volgens geruchten bezit de vereniging botten van verschillende grootheden uit de geschiedenis van het Amerikaanse continent, waaronder van Geronimo, Pancho Villa en Che Guevara.