vrijdag, februari 25

Over de hele wereld is er een grote vraag naar hout. Om aan deze eisen te voldoen, moet er enorm veel bos gekapt worden.

Per jaar verdwijnen er miljoenen hectaren oerbos. Gevolgen hiervan zijn bodemerosie, klimaatveranderingen, overstromingen,...


Ook wordt er bos platgebrand om er in de plaats woningen te kunnen bouwen, of er landbouwgrond van te maken. Als er grote stukken bos platgebrand worden, komt er zeer veel CO2 vrij, wat dan weer negatieve gevolgen geeft voor de opwarming van de aarde.