dinsdag, mei 15

Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen bestaat met de daarbij behorende ondergroei van planten en struiken. De kruidlaag is de laag planten tot 135 cm hoog en de struiklaag is die van 135 tot 800 cm hoog. Daarboven wordt van de bomenlaag gesproken.

Een bos is officieel een bos als 63 % van de lucht bedekt is met boomtoppen.
In een bos kwamen grote grazers voor, deze hielden open terrein open totdat er stekelige begroeiing als braam en meidoorn opkwam, eikels werden aan de rand door de Vlaamse gaai of de eekhoorn verstopt als wintervoer. Sommige eikels werden niet teruggevonden en waren het begin van een nieuw bos. Wanneer je over moderne natuurontwikkeling spreekt, dan heb je productiebos en daarnaast projecten als de Gelderse poort en de Oostvaardersplassen. Er is dan sprake van minimaal beheer, er wordt niet of nauwelijks aanplant van bomen gepleegd en de theorieën over hoe een oerbos ontstaat worden in de praktijk gebracht.